Peygamberimiz (sav) İnsanların ve Enbiya'nın En Üstünüdür.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا 

“Şüphesiz, Allah ve melekleri Peygambere salat ederler.

Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir

teslimiyetle ona selam verin.” Ahzab, 56

 

 

Resulullah (sav) kendinden önceki Peygamberlerden üstündür. Peki kendisine verilen bu üstünlükler ve özel nimetler nelerdir?

Allah’ın (cc) İnsanlara gönderdiği bütün peygamberlere iman etmemiz gerekir. Onlar insanlığın iftihar vesilesi ve önderleridir. Bütün peygamberler insanlığın en üstün ve en faziletlileri olmakla beraber, kendi aralarında derece ve mertebe farkı olabilir. Nitekim,

“Peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık.” (Bakara, 2/253; İsra, 17/21, 55)

buyrulur.

“İşte şimdiye kadar zikrettiğimiz resûllerden kimini kimine üstün kıldık. Allah onlardan bazısına hitap buyurdu, bazısını birçok derecelerle yükseltti.” (Bakara, 2/253)

mealindeki ayetler de bu gerçeği destekler.

Hem hadis ve hem de Kur’ân-ı Kerîm’de hasâis dediğimiz sadece ona has özellikler mevcuttur. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

O, bir insan olmanın yanında aynı zamanda son peygamberdir, (Ahzâb, 33/40)  En son olan her zaman en mükemmeldir.

Risâleti evrenseldir, (A’râf, 7/158; Enbiyâ, 21/107...)

Risâleti cinleri de kapsamaktadır, (Ahkâf, 46/29; Cin, 72/1-13)

Hanımları mü’minlerin anneleridir, (Ahzâb, 33/6)

Geçmiş-gelecek günahları affedilmiştir, (Fetih, 48/1-2)

Kendisine inanılması noktasında peygamberlerden söz alınmıştır, (Âl-i İmrân, 3/81)

Kendisine Kevser’in verildiği müjdelenmiştir, (Kevser, 108/1)

Ganîmetler helal kılınmıştır, (Enfâl, 8/1)

Âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir, (Enbiyâ, 21/107)

Onun özellikleri ehl-i kitap tarafından bilinmektedir, (Bakara, 2/89,146) 

Getirdiği dinin korunması teminatını verilmiştir, (Tevbe, 9/33) 

İsrâ ve Mi’rac Ona hastır, (İsrâ, 17/1; Necm, 53/1-18) 

Çeşitli zamanlarda melekler bizzat yardım etmiştir, (Âl-i İmrân, 3/13, 122-123)

Kendisine itaat aynı zamanda Allah’a itaat anlamına gelmektedir, (Nisâ, 4/80)  

Âhirette şehadet ve şefaat-ı uzmâ hakkı verilmiştir, (Bakara, 2/143)

Makâm-ı Mahmûd’la taçlanmıştır, (İsrâ, 17/79) 

Ümmeti, ümmetlerin en hayırlısı kılınmıştır, (Âl-i İmrân, 3/110)

Hayatına ve beldesine yemin edilmiştir, (Hicr, 15/72; Beled, 90/1-2) 

Kendisine ve ümmetine, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi lütfedilmiştir. (Kadr, 97/1-5)

 

Text Resize