Museviliğin en eski sembolü Magen David / Hz.Davud'un as mührü değildir.

Museviliğin en eski sembolü Menora'dır.

Peki Menora'nın temsil ettiği şey neydi?

Bu aslında bildiğimiz bir olgunun temsilidir.. Tevrat'ta yanan çalı olarak bilinir.

 

 

Sonradan Hz.Musa'ya (as) ilk vahyin gelişinin simgesi olan bu ağaç, İsrailoğullarında derin bir iz bırakmıştı

ve Menora (Nur kaynağı lamba) olarak anılarda kalacaktı.

 

Text Resize