Mısır tarihinde dinî anlamda bir çağ değişikliği yaşatan Firavun: Akhenaton.

 

Akhenaton'u bu radikal sayılabilecek dinî devrime iten etken neydi?


 

Gerçek ismi Akhenaton değildi bu kendine seçtiği isimdi. Dininin sırrı seçtiği bu isimde yatıyordu. İsminin anlamı Aton'un hoşnutluğu idi.

 

Kendisine Hz.Musa'nın mesajının ulaşmış olması çok muhtemel. Zira Adonai İbranice'de Rabb demektir.

Akhenaton Rabbini Güneş temsili ile düşünmüş. Kendisi Tevrat'ın Tesniye kitabındaki şu pasajdan etkilenmiş gibidir:

“Ve dedi: RAB Sinadan geldi  ve onlara Seirden doğdu, Paran dağından parladı..” (Tes. 33:2)

 

 

Bahsi geçen ayetler sırasıyla Hz Musa as, Hz İsa as ve Hz Muhammed'e işaret etmekteydi. Rabbin gelişi nübüvvete temsil idi.. Akhenaton, kendinden önceki dinin tebliğinden etkilenmiş ve bir şekilde bu mesaja ulaşmıştı. Ancak mevcut dinî görevliler tarafından kâfirlik suçlamasıyla zehirlenerek öldürüldü.

 

 

Text Resize