İnsanın Evrimi İnancı Kur’an-ı Kerim ile Çelişir

“Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.”

Tin, 4

 

 

Hz.Adem'in (as) topraktan yaratılması Kur'an-ı Kerîm'in bir çok ayetinde bahsedilen bir gerçektir. Aşağıdaki ayetler bu gerçeğe değinir:

“Sizi topraktan yaratması, Onun [varlığının] delillerindendir.” (Rum 20)

“O sizi yerden [topraktan] yarattı. Ve sizi o yerde yaşattı.” (Hud 61)

“Sizi yerden [toprakta] yarattık; yine sizi o yere [toprağa] döndüreceğiz.” (Taha 55)    

“Biz insanı, kuru çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattık.” (Hicr 26)

“O sizi çamurdan yarattı.” (Enam 2)

“Biz insanı süzme çamurdan yarattık.” (Müminun 12)

Bir şeyin inanmamız gereken bir nokta olması için tek ayetle bile bildirilmesi yeterdi. Ama bu öyle önemli bir konu ki defalarca ayetlerle vurgulanmıştır.

Bu tevil götürmeyen ayetlerin yanında tefekkür edilmesi gereken özel bir kaç ayet daha vardır. Secde, 7'de yaradılışın çamurdan başladığının bildirilmesi araya başka bir safha sokmaya kesinlikle müsâde etmemektedir.

“Ki O, yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır.”

Sâd, 75'te de, Hz Adem'in (as) kudretle yaratılması çok özel, daha doğrusu müteşabih bir şekilde buyruluyor. Bu onun yaradılışını özgün yapıyor.

“(Allah) Dedi ki: 'Ey İblis, ellerimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan neydi? Büyüklendin mi, yoksa yüksekte olanlardan mı oldun?'”

Mâide, 110'da ise şöyle buyrulur:

 "İznimle çamurdan kuş biçiminde (bir şeyi) oluşturuyordun da (yine) iznimle ona üfürdüğünde bir kuş oluveriyordu."

Yani, çamurdan bir suret yapılıyor. Adeta can üfleniyor ve kuş olup uçuyor.  Bu, Hz.Adem'in (as) çamurdan yaradılışına benzemiyor mu? Hz.İsa'nın (as) çamurdan yoğurup yaptığının daha üstününü Allahuteala kudretiyle çok kolay yapabilir. Ne Hz.İsa’nın (as) kuş mucizesi, ne de Hz.Adem'in (as) yaratılış mucizesi Evrim'le açıklanamaz. Bunlar insanlarca tekrarlanamayacak kudret mucizeleridir.

Hz.Adem'in (as), Hz.İsa (as) ile karşılaştırılması ne yönden olabilirdi?

“Şüphesiz, Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona 'ol' demesiyle o da hemen oluverdi.” Âl-i İmran, 59

Biri anne-babasız kudretle ve çamurdan, diğeri ise bir baba olmadan kudretle yaratılmıştı. Hz.İsa'nın (as) babasız doğmasının, onun uluhiyyetine delil olamayacağı daha iyi nasıl açıklanabilirdi? Yani bu özel doğuma yanlış mânâ yükleyen Hristiyanların teolojisine karşı delil getirilmiş oluyor. Zira Hz.Adem (as) anne-babasız yaratıldığı için bu durumda Hz.İsa'dan (as) daha üstün olmalıydı. Şimdi gelin bu karşılaştırmayı Evrim’le açıklamayı deneyin ve çıkmazı kendiniz görün..

Bu arada çın-çın öten kiremit, tuğla, pişmiş kil Evrim'in hangi safhasıydı?

 

Başka bir yazımızda değindiğimiz üzere, Adem ismi Asur ve diğer Sâmi dillerindeki Yaratmak (Adamu) ve Adamah (Kırmızı toprak) kelimelerinden geliyor. Yani anlamı "Topraktan Yaratılmış."

 

 

Text Resize