IMHOTEP: Mısır Tarihinin En Çarpıcı ve Efsanevî Şahsiyeti Hz.Yusuf (as) ile Aynı Kişi Mi?

Dedi ki: "Siz yedi yıl, önceleri (ektiğiniz) gibi ekin ekin, yediğinizin az bir kısmı dışında (kalanını) biçtiklerinizi başağında bırakın." Sonra bunun arkasından(kuraklığı) zorlu yedi yıl gelecektir, sakladığınız azbir miktar dışında, daha önce biriktirdiğinizi yiyip bitirecektir

Kutsal Kitap araştırmacıları muharref Tevrat'ta yazılı tarihlerin kesin doğru olduğu" ön kabulünü terk edene kadar Hz.Yusuf'u (as) as bulamamışlardı.. Hz.Yusuf'un (as) Imhotep ile ortak özelliklerinden bazıları da şunlar: Hz.Yusuf'un Mısır'daki takma adı Tevrat'ta Zaphnath-paaneah (yaşamın koruyucusu) olarak verilir. Bu hekimlik yönüne işarettir.

 

 

 

 

Sakkara/Mısır'da tüm dünyayı saracak bir kıtlığa karşı hazırlıklar yaptırmıştı.

 

Mısır'da yaptırdığı Ekin siloları

 

 

Tüm Sakkara kompleksi Imhotep tarafından kral Djoser için yapılmıştı.

 


 Imhotep tarihte ilk olarak çamurdan yapılan tuğlalar yerine betondan dökme taşlarla dizayn yapmaya başlayan kişi olarak bilinir. Piramitlerin yapıldığı Geopolimer (yapay taş/beton) malzemeyi ilk olarak Imhotep. Basamaklı piramitte uygulamış.

Daha önce dediğimiz gibi peygamberler sadece maneviyatta değil dünyevi ilimlerde de önderdirler.

Mısır tarihine baktığımızda kral Djoser’in çevre ülkelere tahıl satarak ülkesini kıtlık zamanında zengin hale getirdiğini görürüz. Başka ülkelerde benzeri ambarlar görüldüğünde bunlar ambarlar olarak tanımlanır ama nedense Mısır’da bulunan her şey Firavun mezarıdır.

Gelin görün ki Mısır kralının mezarı denen yerde ekin ve diğer besin kalıntıları bulunmuştur.

Peki, Djoser için dikilen bu "rüyada görülen 7 yıllık kıtlık" anıtı da şaşırtıcı olmamalıdır. Rüya anıtından anlaşılacağı üzere Imhotep rüya yorumlarında da bir üstünlük sahibiydi..

 

 

Imhotep ismi putperest Mısır'ın dinini çağrıştırmayan nadir isimlerden biri. Anlamı "Barışla Gelen". Imhotep Mısır hanedanından olmayan bir vezir. İsminin anlamı ise şöyle deşifre edildi:

 

Imhotep zamanında  Mısır'da, Hz.İbrahim'den (as) kalan sünnet geleneği başlamış.

Üstün yönleri yüzünden Imhotep çok sevilip Hz.İsa' (as) gibi tanrılaştırılmış ve efsanelerle karışmış. En doğrusunu Allah bilir..

 

 

Text Resize