Hz. Musa (as) Kıssasında Yılana Dönüşen Asa Olayı

Eski Mısır'da Kimya aktif bir şekilde kullanılırdı. Hz. Musa (as) kıssasından anlaşıldığına göre sihirle kimyayı bir şekilde birleştirmişler.

 

Firavun'un sihirbazlarının Hz.Musa'ya (as) karşı ortaya koydukları büyü şekli bugün yaklaşık olarak tespit edilmiş gibidir.

 

Hz. Musa'ya (as) insani bir korkuyla etkileyiciliğinden ödün verilmemesi için önceden kendisine provası yaptırılan "Asa'nın Yılana Dönüşme Mucizesi"ne verdiği tepkiye bir bakın. Bu doğal bir insan tepkisidir ve bize hak haber olarak yansıtılmıştır:

 

Firavun, Mısır'ın koruyucu ve tanrılaştırılmış sihir gücü olan HEKA'yı Hz.Musa'ya (as) karşı kullanmış gibi görünüyor.

Mısır için HEKA, kainatı meydana getiren Sihir demekti. HE-KA, KA'nın yani yaşamsal gücün inisiasyonu demektir. Simgesi ise

Yılanlardan meydana gelen Âsâ'lardı.

 

 

Kur'an müfessirlerinin yaptığı tespitlere göre Firavun'un sihirbazları, yılan hilesini cıva ile yapıyorlardı.

 

 

Bu hilenin civa ile yapıldığı bilgisinin müfessirlerimize nereden nereden ulaştığını hâlâ çözemesem de, hile Civa (II) Tiyosiyanat ile Hg(SCN)2 yapılmış gibi görünüyor.

 

 

 

 

Yılana dönüşen "Asa",  Neml, Kasas ve Ta-Ha surelerinde anlatılmaktadır:

'Sağ elindeki nedir ey Musa?' Dedi ki: 'O, benim asamdır; ona dayanmakta, onunla davarlarım için ağaçlardan yaprak düşürmekteyim, onda benim için daha başka yararlar da var.' Dedi ki: 'Onu at, ey Musa.' Böylece, onu attı; (bir de ne görsün) o hemen hızla koşan (kocaman) bir yılan (Hayyetun Tes’a / حَيَّةٌ تَسْعٰى ) (oluvermiş). Dedi ki: 'Onu al ve korkma, biz onu ilk durumuna çevireceğiz.' Ta-Ha, 17-21

'Asanı bırak;' (Bıraktı ve) onun çevik bir yılan (Cânnûn /  جَٓانٌّ) gibi hareket ettiğini görünce, geriye doğru kaçtı ve arkasına bakmadı. “Ey Musa, korkma; şüphesiz Ben(im); Benim yanımda gönderilen (elçiler) korkmaz.' Neml, 10

Yılan için kullanılan  (جَٓانٌّ / cannûn)  ve  (حَيَّةٌ تَسْعٰى /hayyetun tes’a) can ve hayat köklerinden gelen ve canlı varlıkları çağrıştıran kelimeler. Asanın gerçek ve hayat sahibi bir Yılana dönüştüğünü göstermek için başka bir mesaja gerek var mı? Ya Hz.Musa'nın (as) ondan kaçması gerçekçi bir tepki değil mi?  Ayrıca Yılan için kullanılan “hayyetun tes’a”  ifadesindeki Tes’a 'nın fonetiği (Tıss sesi) adeta yılanın o gerçek tıslama sesini kulağımıza getiriyor.

Diğer değinilmesi gereken bir nokta da Hayyetun Tes’a yani çok çevik hareket eden yılanın geçtiği ayetin 20. Sure olan Taha suresinin 20. Ayeti olmasıdır.

Yılanların bazı türlerinin de diploid kromozom sayısı 20+20 = 40’tır. 

 

 

Text Resize