Adem isminin kökeni

Hz.Adem’in (as) ismi diğer yere inen Semâvî kelimeler gibi birden fazla anlamı içeriyor.

Kelimenin kökeni için önerilen ilk anlam Kutsal Kitap İbranicesinde ve modern İbranice’de toprak anlamındaki ‘Adamah’ (אדמה).

 

 

Topraktan yaratılmış, rızkını topraktan elde ediyor ve toprağa dönüyor. İlk insan ve türünün atası için herhalde daha uygun bir isim olamazdı..

Konu hakkında en geniş teolojik incelemeleri yapan kaynaklardan biri olan Katolik ansiklopedisi şöyle der:

Some writers combine this explanation with the preceding one, and assign to the word adam the twofold signification of "red earth", thus adding to the notion of man's material origin a connotation of the color of the ground from which he was formed. A third theory, which seems to be the prevailing one at present (cf. Pinches, The Old Testament in the Light of the Historical Records and Legends of Assyria and Babylonia, 1903, pp. 78, 79), explains the root adam as signifying "to make", "to produce", connecting it with the Assyrian adamu, the meaning of which is probably "to build", "to construct", whence adam would signify "man" either in the passive sense, as made, produced, created, or in the active sense, as a producer.

Yani kelime ‘Kırmızı toprak’ ve ‘yaratılmış’ anlamlarına geliyor. Yani Kırmızı topraktan yaratılmış.

Eski Sâmî dillerinde (örn. Akadça’da) de Adem isminin kökeni olarak düşünülen kelimeler ‘boya için kullanılan kırmızı toprak’ ve ‘kan’ kelimeleri bağlantılı:

 

(A Concise Dictionary of Akkadian edited by Jeremy Black . Andrew George . Nicholas Postgate 2nd (corrected) printing)

Kırmızı topraklar gibi damarlarımızda dolaşan kan da (Arapça’sıyla ‘Dem/دم’) rengini, demir oksitlerden almaktadır.

Hücrelere canlılık için her nevi maddeyi taşıyan kan dahi toprakla ilişkili olmaktadır.

 

Resulullah ﷺ 
Allah ﷻ

Text Resize